Laat uw spaargeld maximaal renderen

image fullwidth

Leuk om te weten: er zijn nog zekerheden in het leven.
Invest is daarvan een winstgevend bewijs: Baloise Insurance garandeert u voor uw storting een vaste interestvoet* gedurende 8 jaar. En u krijgt daarbovenop jaarlijks mogelijk nog de winstdeelname.

Voor de Tak21-rekening 0,80 % was in 2015 het globale rendement 2,00 %**. De dynamische Tak21-rekening 0 % haalde vorig jaar zelfs een rendement van 2,25 %**. In de huidige marktomstandigheden zijn dit absolute toprendementen!

Ook veiligheid en vertrouwen zijn vandaag erg belangrijk. Baloise Insurance doet het opvallend goed en maakt deel uit van de Baloise Group, een heel betrouwbare financiële partner met hoofdzetel in Bazel, Zwitserland. Uw spaargeld is veilig bij Baloise Insurance.

Wat als u later uw geld terug wilt opnemen? Geen probleem, dit kan op een soepele en fiscaalvriendelijke manier.

Meer weten?
Maak snel een afspraak. Wij helpen u graag om uw spaargeld maximaal te laten renderen.

PS Invest is een beleggingsverzekering van Baloise Insurance waarbij u tak21-rekeningen kunt combineren met een aantal tak23-fondsen.

* Op de nettospaarreserve. De actuele gewaarborgde interestvoet voor Invest vindt u op www.baloise.be Minimale aanvangspremie 5.000 EUR (inclusief taks).
** Brutorendementen onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Baloise Belgium nv. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Rendement Tak21-rekening 0 % onder de vorm van winstdeelname. De precieze modaliteiten kunt u nalezen in de Financiële infofiche Invest, die u kunt raadplegen op www.baloise.be

Copyright © 2018 Vigrofin / All rights reserved.