Wat als u in de toekomst zorgbehoevend wordt ?

image fullwidth

Door de toenemende vergrijzing, de stijgende ziektekosten en steeds kortere opnames in het ziekenhuis, zal thuiszorg zich steeds nadrukkelijker manifesteren in onze samenleving.
U kan zich verzekeren van toekomstige hulp. Of het nu gaat om het organiseren en coordineren van de thuiszorg, het voorzien in poets- of gezinshulp of een maandelijkse vergoeding bij langdurige thuisverzorging of bij langdurige opname in een rusthuis, er is altijd een oplossing.

Bezorgd over hoe u een mogelijke zorgbehoevendheid in de toekomst het hoofd moet bieden? Wacht niet tot het zover is, maar kom nu reeds met ons praten.

Maak vlug een afspraak. We informeren u graag over de verschillende mogelijkheden. Mail ons snel of bel naar 03 651 92 07.

Copyright © 2018 Vigrofin / All rights reserved.