Help, het heeft gebrand !

image fullwidth

Uw woning is wellicht uw duurste bezit.
Logisch toch dat u ze bij beschadiging snel weer in oorspronkelijke staat zal willen herstellen. Een kwalitatieve brandverzekering is dan ook noodzakelijk.

De huidige, moderne brandpolissen voorzien in ruime dekkingen voor o.a. brand- en elektriciteitsschade, storm- en hagelschade, andere natuurrampen, waterschade, glasbreuk en schade door het gebouw aan derden.

Maar elke brandpolis moet zeker ook afgestemd worden op uw persoonlijke situatie. De verzekerde kapitalen voor het gebouw en voor uw inboedel dient u zelf te bepalen; teveel verzekeren heeft geen zin, te weinig kan nadelige gevolgen hebben.

Uw situatie kan bovendien in de loop der jaren wijzigen door verbouwingen of aankoop van duurdere voorwerpen. Het is ook interessant om na te gaan of uw zonnepanelen wel inbegrepen zijn in de polis en of de dekking wel voldoende is voor uw mooi aangelegde tuin met dure planten, uw domotica, enz.

Kortom, het loont de moeite om uw brandpolis te laten nakijken en up-to-date te houden.

We helpen u hier graag bij ! Neem snel contact op.

Copyright © 2018 Vigrofin / All rights reserved.