Aanrijdingsformulier invullen bij ongeval

image fullwidth

We kunnen er niet genoeg op wijzen dat elke bij een ongeval betrokken bestuurder, het Europees aanrijdingsformulier juist en volledig moet invullen. Na een ongeval is men vaak in shock, maar kalm blijven is de boodschap. Een verkeerd of onvolledig ingevulde aangifte geeft aanleiding tot veel problemen. Een goed ingevuld formulier versnelt de schaderegeling. Lees hieronder onze tips.

1. Vul uw eigen gegevens op voorhand in. Daarmee bespaart u kostbare tijd in geval van een ongeval.
2. Schrijf leesbaar. Vermijd correcties en schrappingen.
3. Probeer altijd met de tegenpartij overeen te komen en het aanrijdingsformulier samen te ondertekenen.
4. In geval van discussie, verzamel alle gegevens van de tegenpartij en vul toch uw eigen aanrijdingsformulier in. Overweeg of het nuttig is om de politie erbij te halen.
5. Roep altijd de politie op als er gewonden zijn.
6. Indien u niet akkoord gaat met de vermelding van de tegenpartij, vermeldt u dit in vak 14 bij mijn opmerkingen.
7. Als er getuigen zijn, vul dan altijd hun volledige naam en adres in, zoniet kan men ze later betwisten.
8. Wat u niet onmiddellijk noteert, kan later gemakkelijk ontkend, tegengesproken of betwist worden.
9. Controleer grondig alle gegevens van de tegenpartij, zeker de nummerplaat en der verzekeringsgegevens.
10. De exacte plaatsbeschrijving is belangrijk om eventueel later plaatsonderzoek te doen.
11. De tekening moet correct, precies en duidelijk zijn. Let op de verhoudingen. Vergeet niet verkeersborden, witte lijnen, signalisatie, andere voertuigen, obstakels enz. te vermelden.
12. Duid met een pijl exact de plaats aan waar het voertuig geraakt werd.

Stuur ons snel een berichtje als u geen aanrijdingsformulier in uw bezit hebt.

image fullwidth

Copyright © 2018 Vigrofin / All rights reserved.